Građevinarstvo i hidrogradnja · Firma Princon registrirana je i za izradu projekata hidroinstalacija i građevinskih projekata. Do sada smo izradili više stotina projekata za izgradnju ili rekonstrukciju hidrotehničkih građevina: vodovoda, kanalizacija ili kućnih hidroinstalacija u zgradama. Za potrebe našeg arhitektonskog odjela izrađujemo i statičke proračune odnosno građevinske nacrte.

Projekte izrađujemo radom vlastitih projektanata a u radu koristimo osim Cad platforme, još i specijaliziran program "Canalis". Radimo za Općine, Gradove i druge jedinice lokalne samouprave, Komunalna i vodoopskrbna poduzeća, te privatne naručitelje. Izrađujemo troškovnike, procjenu investicije, vršimo nadzor nad izvođenjem po našim projektima. Projekte kućnih hidroinstalacija koji su sastavni dio kod izgradnje zgrada izrađujemo za desetak arhitektonskih biroa.

U izradi projekata hidroinstalacija i hidrogradnje imamo dugogodišnje iskustvo a kvaliteta je dokazana u stalnom povjerenju naručitelja.