Energetsko certificiranje novih zgrada · Od 1. travnja 2010. Uvodi se obaveza energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za sve nove zgrade. Energetsko certificiranje zgrada predstavlja stvarnu, veliku prekretnicu za graditeljstvo u svim segmentima i sve struke koje u njemu učestvuju. Ono će utjecati na poboljšanje kvalitete gradnje, na udobnost i bolji standard stanovanja te s vremenom pridonijeti sređivanju stanja na tržištu nekretnina. Zahtjevat će permanentno ulaganje u nova znanja, primjenu novih tehnologija i materijala te potpuno nov pristup projektiranju. Investitori, korisnici i kupci danas žele sve više znati u kakvom prostoru borave, koliko troše energije za postizanje željenog standarda i kakav je utjecaj na okoliš. Sve je veći interes za niskoenergetske, pasivne, čak i nulenergetske zgrade koje su skuplje ali osiguravaju ugodan boravak ljeti i zimi, malu potrošnju ili gotovo potpunu neovisnost o energiji.

S obzirom da se o tome još relativno malo zna čak i u stručnim krugovima, ukratko ćemo prezentirati što to znači za sadašnje i buduće investitore odnosno vlasnike zgrada.

U posljednje vrijeme sve se više govori o energetskoj učinkovitosti, osnovana su energetska savjetovališta i agencije, sve veće je zanimanje za niskoenergetske i pasivne kuće te alternativne i obnovljive izvore energije i nove načine grijanja. Sve je to dio provedbe strategije povećanja energetske učinkovitosti odnosno implementacija Europske Direktive 2002/91/EC na koju se i naša zemlja obvezala. Aktivnosti za sada daju rezultate prvenstveno kroz sve veću svijest ljudi o potrebi štednje energije i boljoj izolaciji kuća.

Što je energetski certifikat zgrade? · Energetski certifikat je, pojednostavljeno rečeno, dokument koji predočuje energetska svojstva pojedine zgrade ili njezinog samostalnog dijela. Izračunava se vrijednost potrebne godišnje toplinske energije za grijanje po korisnoj površini te niz drugih pokazatelja i podataka. Na osnovi proračuna, a u usporedbi s propisanim vrijednostima, zgrada dobiva svojevrsnu „ocjenu“ odnosno svrstava se u jedan od 8 energetskh razreda.

Izgled samog energetskog certifikata je vrlo sličan onima kakve već nekoliko godina nalazimo na npr. novim frižiderima ili perilicama rublja. Slično se sada i zgrade svrstavaju u energetski razred od A+( najbolja vrijednost kad zgrada troši najmanje energije) do G (zgrada koja troši najviše energije ). Zgrada se, slikovito rečeno, promatra kao uređaj-građevinski sklop koji troši energiju za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode, ovisno o njenim tehničkim i građevinskim svojstvima a uzimaju se u obzir i određeni dobici topline .Vrijednost, odnosno oznaka energetskog razreda u koji će se zgrada svrstati, predočuje stvarne energetske karakteristike zgrade. Razred A+ odgovara tzv.pasivnoj niskoenergetskoj kući s <15 kWh/m2a potrebne godišnje energije za grijanje dok niskoenergetske kuće s 15-40 kWh/m2a mogu imati razred AiB ovisno o projektu.

Postojeće zgrade · Energetski pregled te popis mjera za poboljšanje postojećih energetskih svojstava , moguće je izraditi za svaku postojeću zgradu čak i za pojedinu funkcionalnu cjelinu ako bilo tko to želi. Izrada i izdavanje energetskog certifikata za postojeće zgrade međutim za sad nije obavezno.

Datumom prijema Hrvatske u Europsku uniju uvodi se ova obaveza i za postojeće zgrade - ali samo za one koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing. Cilj ove odredbe je poboljšanje stanja postojećih zgrada ( barem onih koje su na tržištu) što će prisiliti ljude da ulažu u dodatne izolacije, bolju stolariju, nove i bolje sustave grijanja te primjenu alternativnih i obnovljivih izvora energije.

Prilozi
Prvi energetski certifikat
Primjer termografskog snimanja zgrade.pdf