Cestogradnja i promet · Firma Princon registrirana je i za izradu projekata cestogradnje i prometa. Do sada smo izradili više od stopedeset projekata za izgradnju ili rekonstrukciju prometnih građevina: ulica, cesta, staza, parkirališta i vanjskih uređenja. Projekte cestogradnje izrađujemo radom vlastitih projektanata a u radu koristimo osim Cad platforme, još i specijaliziran program "MX Road".

Radimo za Općine, Gradove i druge jedinice lokalne samouprave, Uprave za ceste, te privatne naručitelje. Izrađujemo troškovnike, procjenu investicije, vršimo nadzor nad izvođenjem po našim projektima. Projekte vanjskog uređenja koji su sastavni dio kod izgradnje zgrada izrađujemo za desetak arhitektonskih biroa. U izradi projekata cestogradnje i prometa imamo dugogodišnje iskustvo a kvaliteta je dokazana u stalnom povjerenju naručitelja.