Arhitektura · Firma Princon registrirana je i za izradu projekata arhitekture. Do sada smo izradili više od tristo projekata za izgradnju ili rekonstrukciju arhitektonskih građevina: obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, poslovnih objekata, proizvodnih zgrada, te hortikulture i ostalih namjena. Izradili smo i znatan broj zgrada društvene namjene: vrtića, škola, domova ili dvorana. Projekte cestogradnje izrađujemo radom vlastitih projektanata a u radu koristimo osim Cad platforme, još i programe za vizualizaciju odnosno trodimenzionalni prikaz. Radimo za Općine, Gradove i druge jedinice lokalne samouprave, te privatne naručitelje. Izrađujemo troškovnike, procjenu investicije, vršimo nadzor nad izvođenjem po našim projektima.

Preuzimamo i cjelokupni postupak od prve skice, geodetske podloge, svih prethodnih i konačnih suglasnosti do dobivanja građevne dozvole, nadzora i uporabne dozvole. Za druge projektantske firme izrađujemo proračune fizikalnih svojstava zgrada za što smo posebno osposobljeni i pratimo novosti u pravilnicima. Vršimo i preglede postojećih zgrada radi poboljšanja energetske učinkovitosti. Više o tome u linku " energetski certifikati" U izradi projekata arhitekture i fizike imamo dugogodišnje iskustvo a kvaliteta i pouzdanost je dokazana u stalnom povjerenju naručitelja.